Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng cổng thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 06/10/2014, Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông do ThS. Phạm Thị Ngọc Quyên – Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Xây dựng cổng thông tin dịch...

UBND huyện Núi Thành tổ chức hội thi ứng dụng CNTT năm 2014

Sáng ngày 02/10/2014, UBND huyện Núi Thành khai mạc hội thi ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại huyện Núi Thành. (Lãnh đạo huyện tặng cờ lưu niệm cho...

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật 2014.

Thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, theo sự chỉ đạo của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Sáng ngày 03/10/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên...

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Sáng ngày 19/9 đoàn công tác của UBND TP Tam Kỳ đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong...

Tiện lợi dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, từ đầu năm 2014, UBND huyện Điện Bàn đã triển khai thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến đăng...

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại huyện Thăng Bình

Chiều nay 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện. Tham dự có ông Phạm Hồng Quảng- Phó Giám...

Ứng dụng GIS trong công tác quản lý bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 18/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh...

Điện Bàn: Triển khai phần mềm một cửa liên thông đến cấp xã

Sáng qua 29/7, UBND huyện Điện Bàn phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam (QTI) tổ chức tập huấn triển khai phần mềm một cửa liên thông đến cấp xã. Hệ thống phần mềm một cửa...