Cách tính Cung mệnh

STT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nam : Khảm –  Ly – Cấn – Ðoài – Càn – Khôn – Tốn – Chấn – Khôn

Nữ : Cấn – Càn – Ðoài – Cấn – Ly – Khảm – Khôn – Chấn – Tốn

Lấy năm sinh (AL), cộng tất cả các chữ số lại được 1 số, nếu nhỏ hơn hoặc bằng 9 ta giữ nguyên, nếu lớn hơn 9 ta lấy số đó trừ 9 (hoặc bội số 9), kết quả đối chiếu với bảng trên sẽ được cung mệnh tương ứng của nam hay nữ.

Thí dụ : sinh năm 1950 lấy 1+9+5+0=15, lấy 15-9=6 đối chiếu bảng trên: nam cung mệnh khôn, nữ cung mệnh khảm.

Thí dụ 2: sinh năm 2010, lấy 2+0+1+0=3 năm cung cấn, nữ cung đoài

-Nhận xét :

+ Cung mệnh có tính chu kỳ 9 năm lặp lại

+ Cung mênh nam:trừ số 9, còn lại là đối xứng cung trong tiên thiên bát quái: khảm đối ly, cấn đối đoài, càn đối khôn, tốn đối chấn.

+ Số 8 trùng nhau cung chấn số 1 và số 6: nam khảm thì nữ cấn, nữ khảm thì nam khôn còn các số khác có tính hoán vị:nam càn thì nữ ly,nữ càn thì nam ly ……

Bạn chỉ cần thuộc kỹ cách tính cung mệnh của nam,sau đó suy ra được cung mệnh nữ.

Phân ra: Tây tứ mệnh : khôn, đoài ,càn, cấn

Ðông tứ mệnh: khảm, ly, tốn ,chấn.