Cân lượng – đoán số mệnh

Cân lượng là để dự đoán xem số phận của một con người sang giàu hay nghèo khó. Bằng cách xem và quy đổi ngày tháng năm sinh trở thành các cân lượng chỉ cụ thể nhất định. Từ số lượng chỉ này dùng để giải đoán lá số tử vi qua chữ “phúc” cho một người. Nghĩa là dự đoán số phận của người đó trong tương lai thế nào? Do đó, nếu các bạn muốn biết về số phận của mình trong tương lai có thể tham khảo cách tính toàn Cân – Lượng đoán số mệnh.

SỐ NGÀY SINH
– Ngày mùng một : 5 C
– 02 : 1L
– 03 : 8C
– 04 : 1L 5C
– 05 : 1L 6C
– 06 : 1L 5C
– 07 : 8 C
– 08 : 1L 6C
– 09 : 8C
– 10 : 1L 6C
– 11 : 9C
– 12 : 1L 7C
– 13 : 8C
– 14 : 1L 7C
– 15 : 1L
– 16 : 8C
– 17 : 9C
– 18 : 1L 8C
– 19 : 5C
– 20 : 1L 5C
– 21 : 1L
– 22 : 9C
– 23 : 8C
– 24 : 9C
– 25 : 1L 5C
– 26 : 1L 8C
– 27 : 7C
– 28 : 8C
– 29 : 1L 6C
– 30 : 6C
SỐ THÁNG SINH
– 01 : 6C
– 02 : 7C
– 03 : 1L 8C
– 04 : 9C
– 05 : 5C
– 06 : 1L 6C
– 07 : 9C
– 08 : 1L 5C
– 09 : 1L 8C
– 10 : 8C
– 11 : 9C
– 12 : 5C
SỐ NAM SINH
– Giáp Tý : 1L 2C – Ất Sửu : 9C
– Bính Tý : 1L 6C – Ðinh Sửu : 8C
– Mậu Tý : 1L 5C – Kỷ Sửu : 8C
-Canh Tý: 7C – Tân Sửu : 7C
-Nhâm Tý: 5C – Quý Sửu : 5C
– Bính Dần : 6C – Ðinh Mẹo : 7C
– Mậu Dần : 8C – Kỷ Mẹo :1L 9C
-Canh Dần : 9C – Tân Mẹo : 1L 2C
-Nhâm Dần : 9C – Quý Mẹo : 1L 1C
– Giáp Dần : 1L 2C – Ất Mẹo : 8C
– Mậu Thìn : 1L 2C -Kỷ Tỵ : 5C
– Canh Thìn: 1L 2C – Tân Tỵ : 6C
– Nhâm Thìn: 1L – Quý Tỵ : 7C
– Giáp Thìn : 8C – Ất Tỵ : 7C
– Bính Thìn : 8C – Ðinh Tỵ: 6C
– Canh Ngọ : 9C -Tân Mùi : 8C
– Nhâm Ngọ : 8C – Quý Mùi : 7C

– Giáp Ngọ : 1L 5C – Ất Mùi : 6C
– Bính Ngọ : 1L 3C – Ðinh Mùi : 5C
– Mậu Ngọ : 1L 9C -Kỷ Mùi : 6C
– Nhâm Thân : 7C – Quý Dậu: 8C
– Giáp Thân : 5C – Ất Dậu : 1L 5C
– Bính Thân : 5C – Ðinh Dậu: 1L 4C
– Mậu Thân :1L 4C – Kỷ Dậu : 5C
– Canh Thân : 8C – Tân Dậu :1L 6C
– Giáp Tuất: 5C -Ất Hợi : 9C
– Bính Tuất :6C – Ðinh Hợi : 1L 6C
– Mậu Tuất: 1L 4C – Kỷ Hợi: 9C
– Canh Tuất: 9C -Tân Hợi : 1L 7C
– Nhâm Tuất: 1L -Quý Hợi :7C
SỐ GIỜ SINH
– Giờ Tý : 1L 6C
– Giờ Sửu : 6C
– Giờ Dần: 7C
– Giờ Mẹo: 1L
– Giờ Thìn: 9C
– Giờ Tỵ : 1L 6C
– Giờ Ngọ: 1L
– Giờ Mùi : 8C
– Giờ Thân: 8C
– Giờ Dậu: 9C
– Giờ Tuất: 6C
– Giờ Hợi : 6C
Cách tính nhu sau:
Thí dụ: bạn sinh nam giáp tý , tháng 01, mùng 01, Giờ tý, tra bảng trên ta duợc: 1L 2C , 6C , 5C , 1L 6C
Cộng lại ta duợc : 3L 9C.
Bạn tra theo bảng duới theo số 3L 9C là sẽ biết ngay

 

2 Luợng 2 Chỉ
Số này thân hàn cốt lạnh khổ sở linh dinh, quanh nam lo kiếm an dộ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành an mày vì số mạng vậy
2 Luợng 3 Chỉ
Số này hễ muu toan làm việc chi cung khó nên duợc, chẳng trông cậy noi anh em họ hàng, dành chịu tha phuong cầu thực
2 Luợng 4 Chỉ
Số này suy ra không có phuớc lộc gia dình, Khó gầy nên sự nghiệp, không nuong cậy noi họ hàng cốt nhục, chỉ luu lạc tha phuong cầu thực tới già thôi
2 Luợng 5 Chỉ
Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gầy dựng nên gia dình duợc, họ hàng cốt nhục thì nhu than với giá, một dời khổ sở chỉ tự mình tìm sự sống mà thôi
2 Luợng 6 chỉ
Số này chọn dời khốn khổ một mình muu tính công việc làm an luôn luôn nhung chẳng thành. Nên lìa xa quê cha dất tổ mới hầu duợc dủ an và may ra lúc già duợc thanh nhàn
2 Luợng 7 Chỉ
Số này một dời làm cônng việc ít có duợc nguời khác muu toan giúp dỡ, khó nhờ cậy phuớc dức của tổ tông. Chỉ tự lực một mình làm an, từ bé dến lớn chẳng có gì hay cả
2 luợng 8 Chỉ
Số này làm an lộn xộn rối ren nhu bòng bong, về sản nghiệp của tổ tông thì nhu giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi nguời ta hay là không dổi họ thì cung phải dời dổi gia cu dến dôi ba lần
2 Luợng 9 Chỉ
Số này nam xua thì lẩn quẩn chua hề duợc hanh thông, dầu có công danh nhung cung trễ muộn, phải tới ngoài 40 tuổi mới có thể dặng an nhàn
3 luợng
Số này lao lực phong trần, trong dời gặp lắm cảnh lầm than. Dầu có siêng nang hà tiện thì tới tuổi già chỉ dỡ uu sầu chút dỉnh thôi

3 Luợng 1 Chỉ
Số này cung vất vả lao dao vì sinh kế, khó nhờ sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa dời nguời trở lên mới gọi là dủ an dủ mặc
3 Luợng 2 Chỉ
Số này nam xua gặp vận rủi, khó muu dặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi nhu nuớc chảy lần tới. Từ nửa dời nguời trở lên thì an mặc dặng no dủ, lúc ấy công danh lợi lộc dặng hanh thông
3 Luợng 3 Chỉ
Số này lúc ban so làm an công việc chi cung khó thành, muu tính tram duờng chỉ uổng công thôi. Từ nửa dời nguời trở lên mới gặp vận hay sẽ tới nhu dòng nuớc chảy lại, sau tài lợi tấn phát dặng nhiều
3 Luợng 4 Chỉ
Số này có phuớc dức tang dạo, phải xa quê huong cha mẹ mà xuất gia nuong cửa phật, hàng ngày tụng niệm thì mới dặng y lộc viên mãn
3 Luợng 5 Chỉ
Số này phuớc luợng sanh bình chẳng dặng chu toàn, chẳng huởng phần can co của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai thì phải chờ khi vận tới rồi mới dặng no dủ hon xua
3 Luợng 6 Chỉ
Số này một dời chẳng cần phải lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phuớc chẳng phải vừa
3 Luợng 7 Chỉ
Số này làm chẳng dặng thành công, anh em ít giúp sức, chỉ một thân cô lập. Tuy rang cung có tổ nghiệp chút dỉnh, nhung lúc lại thì rành rành dó lúc di thì chẳng biết hết bao giờ
3 Luợng 8 Chỉ
Số này cốt cách thanh cao, sớm dặng thi dỗ, tên họ ghi trên bảng vàng. Từ nam 36 sẽ dặng phú quí vinh hoa
3 Luợng 9 Chỉ
Số này trọn dời vận mạng chẳng dặng thông dạt, Làm việc thành rồi cung hu. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cung nhu giấc mộng
4 Luợng
Số này phuớc lộc dặng lâu dài, nhung xua phải chịu qua nhiều nổi phong ba vất vả. Sau này dặng huởng an nhàn phú quí

4 luợng 1 Chỉ
Số này là nguời tài ba lỗi lạc, công chuyện truớc sau chẳng dồng nhau, từ nửa dời sắp lên lại có phuớc tiêu diêu, chớ chẳng nhu xua kia vận chua dạt
4 Luợng 2 Chỉ
Số này sẽ duợc nhiều thỏa nguyện. Từ nửa dời nguời thì vận mạng dặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy dều tấn phát
4 Luợng 3 Chỉ
Số này là nguời tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với nguời sang quí. Một dời phuớc lộc tự trời dịnh sẵn
4 luợng 4 Chỉ
Phàm sự chi cung bởi trời dem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phuớc lộc về sau sẽ dặng hon nhiều lúc khi xua. tuy rằng lúc trẻ cung tài bạch khó dặng nhu ý, nhung tới tuổi già dặng an nhàn
4 Luong 5 Chỉ
Số này phần công danh lợi lộc truớc phải tân khổ, mà sau này cung phải bôn ba, số hiếm hoi con cái vì khó nuôi, anh em cốt nhục cung ít dặng phù trợ giúp sức
4 Luợng 6 Chỉ
Số này di dâu cung dều dặn hanh thông, nhất là dổi họ dời nhà lại càng thạnh vuợng. An mặc dầy dủ tự số trời dịnh. Từ nửa dời nguời cho dến lúc già dồng một mực trung bình
4 Luong 7 Chỉ
Số này tính ra vuợng về lúc tuổi già, vợ con phú quí vì vốn có cái phuớc sẵn nhu nuớc chảy lại
4 luợng 8 Chỉ
Số này tuổi trẻ nhu lúc tuổi lớn, cung chẳng dặng hung vuợng. Anh em họ hàng dều không dặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới dặng dôi phần an khuong
4 Luợng 9 Chỉ
Số này suy ra có hậu phuớc lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia dình. Nguời sang dều kính trọng. Một dời sung suớng
5 Luợng
Số này hàng chỉ lao lực về dàng công danh tài lợi. Lúc nửa dời cung có nhiều phen gặp phuớc lộc, tới lúc già tài tinh chiếu mạng sẽ dặng an nhàn

5 luợng 1 Chỉ
Số này một dời vinh hoa, mọi việc thảy dều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hanh thông. Anh em chú cháu dều dặn nhu ý, gia nghiệp và phuớc lộc dặng dầy dủ
5 Luợng 2 Chỉ
Số này chọn dời hanh thông, việc gì cung hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy dều giúp sức, sự nghiệp hiển dạt
5 Luợng 3 Chỉ
Số này xem ra khí luợng chon thật, nghiệp nhà mà dặng phát dạt cung ở trong dó. Phuớc lộc một dời có số dịnh sẵn vinh hoa phú quí
5 Luợng 4 Chỉ
Số này là nguời có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn an mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là nguời có phuớc trên dời
5 Luợng 5 Chỉ
Số này lúc trẻ hàng bôn ba trên duờng danh lợi, nhung uổng công phí sức mà thôi. ngày kia, phuớc lộc sẽ tới nhu nuớc chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển
5 Luợng 6 Chỉ
Số này suy ra là nguời lễ nghia thông thái, một dời phuớc lộc, nếm trải dủ mùi chua cay, nguồn tài lợi tới cuồn cuộn, an ổn và phong hậu
5 Luợng 7 Chỉ
Số này phuớc lộc dầy dẫy, mọi sự hanh thông quang hiển, mẹ cha oai vọng chấn duong, nguời dều kính trọng
5 Luợng 8 Chỉ
Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phuớc lộc một dời tự nhiên dem lại, phú thọ dều cả, danh lợi kiêm toàn
5 Luợng 9 Chỉ
Suy ra số này là nguời diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có tài dậu khoa bảng, có mạng làm quan sang
6 Luợng
Số này tên dậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh vang tông tổ, diền sản phong túc, y lộc du giả

6 Luợng 1 Chỉ
Số này tu chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên dậu bảng vàng, dầu chẳng duợc quan sang chắc cung là một ngà phú hộ
6 Luợng 2 Chỉ
Số này phuớc lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển cha mẹ, dai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa mọi duờng dầy dủ
6 Luợng 3 Chỉ
Số này là số dậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, oai danh thiên hạ, phuớc lộc phi thuờng gia dình vinh hiển
6 Luợng 4 Chỉ
Số này phú quí vinh hao ít ai bì kịp, oai quyền lộc vị không kẻ sánh bằng, áo tía dai vàng ngôi cao chung dỉnh, trọn dời hạnh phúc
6 Luợng 5 Chỉ
Số này suy ra thì phuớc lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nuớc công cả yên dân, chức trọng trào dình giàu sang tột bật, vang danh thiên hạ
6 Luợng 6 Chỉ
Số này phú quí dịnh sẵn tự trời, phuớc lộc hon thiên hạ quan cao quyền trọng, chấu báu dầy voi, ấm phong thê tử
6 Luợng 7 Chỉ
Số này sanh ra tự nhiên có phuớc lớn, diền viên gia nghiệp thật hung long, trọn dời phú quí vinh hoa, muôn việc hanh thông hoàn hảo
6 Luợng 8 Chỉ
Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc gia tự có muôn vàn, nhung muời nam sau chẳng còn nhu hồi truớc, can co tổ nghiệp trôi di nhu thuyền trên mặt nuớc sóng bão
6 Luợng 9 Chỉ
Số này là một vì sao y lộc ở nhân gian, một thân phú quí mọi nguời dều kính nể. tóm lại là phuớc lộc do tự trời dịnh, an huởng vinh hoa trọn dời
7 Luợng
Số này suy ra phuớc chẳng nhỏ, không cần phải sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời dã dịnh sẵn y lộc phong danh, một dời vinh hiển giàu sang
7 Luợng 1 Chỉ
Số này sanh ra rất khác vời nguời thuờng, công hầu khanh tuớng dều dặn hoàn hảo, một dời tự nhiên có phuớc tiêu diêu khoái lạc cực phẩm hung long